Dorobek naszej firmy obejmuje piece chlebowe i kominki szamotowe, wykonane m.in. w miejscowościach Opole, Częstochowa, Lubliniec i wielu innych. Nasze projekty za każdym razem zbierają wyłącznie pochlebne recenzje.

Dla naszych klientów, przygotowaliśmy kompleksowa ofertę, zaczynając od zlecenia doradztwa, projektowania i montażu, a na obsłudze serwisowej kończąc. Satysfakcja i zadowolenie klienta jest największym kapitałem FIRMY KOMINKI DE LUXE.

Warunki umowy:

Zlecenie kompleksowej usługi pomiaru jest odpłatne, projekt kominka jest własnością Firmy Kominki de luxe.

1.UMOWA
Po zleceniu umowy, kontrahent wpłaca zaliczkę w wysokości 30% umowy na rzecz wykonawcy. Po zatwierdzeniu wpłaty zadatku wykonawca podejmuje pierwsze kroki realizacji. Druga wpłata zaliczkowa w wysokości 30 % od umowy na rzecz Firmy Kominki de luxe, jest realizowana w celu zakupienia indywidualnych materiałów obróbki, czyli np. kamienia lub kafli, jak również wkładu, który kontrahent wybiera na własne życzenie.Kominki de luxe Zapłata końcowa realizowana jest po zakończeniu montażu w ostatni dzień usługi w wysokości 40 % gotówkowo. W razie rozwiązania umowy przez zamawiającego zadatek nie podlega zwrotowi a zamawiający zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty, które poniósł wykonawca realizowania niniejszej umowy.

2.Gwarancja
Gwarancję i serwis na wkład kominka ponosi producent wkładu, obowiązują tu warunki karty gwarancyjnej producenta, która musi być podpieczętowana przez producenta wkładu. Gwarancja na wykonanie kominka ponosi wykonująca firma Kominki de luxe, wynosi jeden rok! Podstawą do gwarancji jest umowa zawarta pomiędzy stronami. Wykonujący, czyli Firma Kominki de luxe zastrzega sobie prawo odmowy gwarancji w przypadku złego postępowania z kominkiem lub złego korzystania z kominka.

3. Kominek i wkład
Jest własnością powyższej firmy Kominki de luxe do zupełnej zapłaty gotówkowej o kwocie 40 % zamówienia, która zwykle odbywa się w ostatni dzień montażu.

4. Montaż
Podczas montażu klient zobowiązuje się udostępnić wszystkie media typu woda prąd itp. Zwracamy szczególną uwagę na ewentualne zagrożenia nie dotrzymania czystości, które mogą być spowodowane montażem kominka u klienta w mieszkaniu lub domu. Klient zobowiązuje się przechować i zlikwidować wszystkie odpady budowlane powstałe podczas montażu. Istnieje możliwość przejęcia wszystkich odpadów w formie odpłatnej, która wynosi 150 PLN.

5. Klient
Zobowiązuje się do przedstawienia potwierdzenia przez kominiarza swego rejonu o wszystkich prawidłowościach zainstalowania kominka do komina, aby zapewnić bezpieczeństwo podłączenia. Tak zwana ekspertyza kominiarska zostanie zatrzymana przez Firmę Kominki de luxe w celu zabezpieczenia przy ewentualnych nieprawidłowościach.

6. W przypadku zamówienia obejmującego wykończenia ze produktami naturalnymi typu kafle marmur granit czy klinkier itp., zwracamy uwagę na to, że produkty te to materiały naturalne,Kominki de luxe np.: kafle mogą być wypalane w wysokich temperaturach powyżej 1000 stopni, co powoduje różnice we szkliwie glazurze i powierzchni produktu jak i farbie czy wielkości. Rysy lub małe prążki podczas procesu termicznego - produkcyjnego mogą się pojawić. Dlatego małe różnice powstałe podczas produkcji nie są podstawa do reklamacji. Wszystkie produkty i półprodukty wykonane są według wszelkich norm europejskich.